25 Ιουνίου 2024

Knot Over

Silver R.I.S.C – Knot Over (No Remorse Records)

Silver R.I.S.C: Κάθε φορά που έρχεται στο μυαλό μου αυτό το συγκεκριμένο όνομα, κάνω μια στιγμιαία αναδρομή σε μια μαγική.

Read More