21 Ιουλίου 2024

Ninémia – Weapons of Math Destruction

NinémiA – Weapons of Math Destruction (Independent)

Υπάρχουν φυσικά φαινόμενα τα οποία μπορούμε να αντιληφθούμε γύρω μας και άλλα που διαφεύγουν της αντίληψής μας. Υπάρχουν όμως και.

Read More