20 Ιουλίου 2024

Dunecrawler

Dunecrawler – Duncrawler (Independent)

“Inspired by Adeptus Mechanicus of Warhammer 40k” έγραφε η υποσημείωση στην σελίδα του bandcamp, hype-αροντας με για το τι πρόκειται.

Read More