20 Ιουλίου 2024

Bathyal District – Abyss (Independent)

Bathyal District – Abyss (Independent)

Bathyal District, για εμάς τος ναυτικούς (SIC), είναι το βάθος της θάλασσας που ξεκινάει από τα 1000 έως τα 4000.

Read More